Budowa infrastruktury transportowego wezła integracyjnego w Tczewie


Tytuł Projektu:
BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEGO WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W TCZEWIE

Program:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dofinansowany z IV Priorytetu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Działanie 4.3.

Realizator zadania:
Gmina Miejska Tczew

Cele Projektu:
Celem projektu jest budowa infrastruktury węzła regionalnego w Tczewie, położonego przy dworcu PKP, jednym z 3. głównych dworców Pomorza, odprawiającym dzienne do 25 tys. osób. Węzeł obejmuje obszar ok.5,2 ha powierzchni obsługującej podróżnych korzystających z transportu kolejowego w tym SKM, autobusowego i parkingów pojazdów indywidualnych.
Inne cele:
Integracja przestrzenna w kierunku maksymalnego zbliżenia podsystemów transportowych w węzłach przesiadkowych w celu minimalizacji czasu przesiadki
Wzrost liczby osób korzystających z publicznych środków transportu
Zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Krótki opis:
Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury węzła transportowego, zlokalizowanego w północnej części miasta na terenie przy dworcu PKP, w rejonie ulic Pomorskiej i Gdańskiej. Inwestycja objęty jest teren 51759 m².
W projekcie zaplanowano zadania:
Zadanie 1.
1.1. ul. Nowa Kolejowa
1.2. parking naziemny
Zadanie 2.
2.1. płyta dworca autobusowego
2.2. plac dworcowy
Zadanie 3.
3.1. tunel
3.2. ul. Pomorska
Zadanie 4.
4. zaplecze w budynku dworca PKP
Realizacja nastąpi w dwóch etapach, co umożliwi przeprowadzenie inwestycji w sposób pozwalający na nie wyłączenie jednocześnie całego obszaru przydworcowego z ruchu, a ograniczenia ruchu pasażerskiego będą miały charakter niezbędny do wykonania robót.

Budżet Projektu:
Ogółem: 27 176 354,54 zł
W ramach RPO WP: 16 131 053,85 zł
Dofinansowanie: 12 098 290,38 zł
Wkład własny: 15 078 064,16 zł

Termin realizacji:
Rozpoczęcie realizacji: 04.01.2010 r.
Zakończenie realizacji: 29.04.2012 r.

Osoby do kontaktu:
Przemysław Misiewicz
Wydział Inwestycji i Remontów
Urząd Miejski w Tczewie
58 775-93-45
email: misiewicz@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski
Wydział Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
tel: 58 775-93-63
email: gockowski@um.tczew.pl
Artykuł przeczytano: razy


2018 © Urząd Miasta Tczewa