PRZYSTAŃ RZECZNA W TCZEWIE
Wizualizacja projektu:Plan przystani:Zakres projektu:

Lokalne i regionalne władze we współpracy z różnymi organizacjami od wielu lat prowadzą działania na rzecz turystycznego aktywizowania sieci śródlądowych dróg wodnych. Zauważając znaczenie tego potencjału dla rozwoju gospodarczego dwa miasta regionu południowego Bałtyku podjęły się realizacji wspólnego projektu, w wyniku którego wzbogacona zostanie turystyczna infrastruktura śródlądowych dróg wodnych. Efektem pracy miasta Tczew jest przywrócenie miastu jego historycznej roli miasta portowego dla małych statków, łodzi i jachtów. Miasto Kłajpeda tworzy rozwiązania w kierunku rozwoju turystyki kulturalnej i wodnej.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej drogi wodnej Berlin-Kaliningrad Kłajpeda.
Przedmiotem projektu w Tczewie jest wbudowanie przystani żeglarsko-pasażerskiej z 4. miejscami do cumowania statków i 10. dla łodzi motorowych i jachtów, a także budynku portowego o powierzchni 350 m kw.
Przedmiotem projektu miasta Kłajpeda jest sporządzenie planu miejscowego, studium wykonalności i projektu technicznego dla ścieżek rowerowych od mostu Birža w kierunku drogi do Palangi wzdłuż rzeki Dane.

Odbiorcami projektu są:

- żeglarze i marynarze, którzy zyskają nowy przystanek na międzynarodowej drodze wodnej,
- turyści, którzy otrzymają nową ofertę tras turystycznych, z włączeniem starych miast Tczewa i Kłajpedy,
- mieszkańcy obszaru przygranicznego, którzy będą mogli wykorzystywać drogę wodną dla swojej aktywności, wzmacniając integrację społeczną i działania gospodarcze,
- animatorzy kultury I rekreacji, którzy mogą bazować na niepowtarzalności staromiejskich frontów wodnych jako scenerii dla różnych wydarzeń, także międzynarodowych, gdzie obszary te mogą być źródłem nowych inspiracji i wyzwań,
- mali i średni przedsiębiorcy, którzy zyskają poszerzone grono odbiorców swoich usług.

Zakres realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane w ramach niniejszego projektu obejmuje wykonanie na lewym brzegu Wisły:

• Przystani pasażerskiej,
• Stowarzyszonej z nią przystani żeglarskiej,
• Budynku zaplecza lądowego przystani.

Przystań pasażersko – żeglarska zlokalizowana została na wprost ulicy Wodnej w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Przystań dla statków pasażerskich wykonana jest jako stały pomost na palach stalowych i dysponuje linią cumowniczą o długości 102 metrów. Brzeg pod pomostem wykonany został jako skarpa umocniona materacami gabionowymi. W ten sposób uzyskano ciągłość przeciwpowodziowych umocnień brzegowych lewego brzegu Wisły w obrębie Starego Miasta. Wysunięcie pomostu w stronę nurtu rzeki pozwala cumować statkom o długości całkowitej (LOA) nie przekraczającej 125 m.
Za przystanią pasażerską w górę rzeki, we wnęce brzegowej, zlokalizowano pomost dla jachtów i małych jednostek. Pomost wykonano w oparciu o pływające pontony betonowe, od strony brzegu prowadzone na palach. Zapewnia to bezpieczny postój jednostkom o małej wolnej burcie niezależnie od zmiennych stanów wody. Dostępne są ujęcia wody i przyłącza energii elektrycznej.
Na lądzie wzdłuż przystani zlokalizowany został budynek przystani. Budynek wykonano jako parterowy z obszernym tarasem widokowym na dachu budynku w jego północnej części. Taras powiększony został o dodatkowy pomost widokowy wysunięty w kierunku brzegu rzeki.
Pomieszczenia główne (hol, poczekalnia) zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było dokonywanie wtórnych podziałów funkcjonalnych np.: dla organizowania ekspozycji wystawowych, imprez otwarcia sezonu nawigacyjnego itp.
Przed budynkiem przystani, od strony ulicy Wodnej, znajduje się parking samochodowy z 10 miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych lub dla trzech autokarów.
Nowo wybudowana przystań zapewnia bezpieczną i dobrą obsługę dla jednostek pasażerskich i małych jednostek turystycznych. Jednocześnie stanowi atrakcyjny element w ciągu nadwiślańskich bulwarów Starego Miasta i centralny punkt dla organizowanych tutaj imprez i festiwali wodnych.

Konferencja - Przystań [pps]

Kontakt w sprawie projektu:

Jolanta Śliwińska
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie

tel.: 58 77-59-381
e-mail: sliwinska@um.tczew.pl

Ewa Czerwińska
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta

tel.: 58 77-59-363
e-mail: czerwinska@um.tczew.pl

Kontakt w sprawie zarządzania przystanią:

Grzegorz Żemajtis
Dyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji [TCSiR]
tel.: 58 531-46-26

Zdjęcia z realizacji projektu:

Jesień 2007
Grudzień 2007Luty 2008Marzec 2008


Kalendarium:

Marzec 2008 - zakończenie realizacji inwestycji
24 Maj 2008 - otwarcie sezonu turystycznego

Aktywna Wisła - Linki:

www.turystykawodna.pl/
www.polskieszlakiwodne.pl;
www.wisla.turystyka.pl;
www.zeglugawislana.pl;
www.zeglugawislana.pl/PL/index.php?p=linki
www.barki.eu

Napisali o nas:

Magazyn Żagle Styczeń 2008 r.

www.zagle.com.plSerwis internetowy Magazynu Sportów Wodnych Żagle:

www.zagle.com.pl/?menu=lista,wiecej,7077

Polska Gazeta Transportowa Nr 7 (769), 23 luty 2008 r.

www.pgt.plPolska Gazeta Transportowa Nr 26 (788), 25 czerwca 2008 r.Artykuł przeczytano: 11707 razy


2019 © Urząd Miasta Tczewa